top of page

Educación digital

niños corriendo

#TxartelGorriaDigitala
Sareko hurbilketak detektatzeko eta blokeatzeko ekimena
pederasta oinarrizko eta bigarren mailan

Inmakro azterketa bat2021eko azaroan argitaratutako emaitzak, UNICEFek aurkitu zuen adingabeen % 10ek sexu-proposamena jaso dutela helduek Interneten bidez, adingabeen % 20 aurrez aurre ezagutu dutela Interneten, eta kalkulatu zuen % 20k. adingabeek sexu-asmoekin harreman erregularra izaten dute helduekin.

Adingabeek jasaten dituzten arriskuez jabetuta eta egunero  joaten garen hezkuntza zentroetan sexu-asmoa duten pederastaren kontaktuak asko areagotzen ari direla ikusita, laguntzeko ekimena sortzea erabaki dugu. umeek, nerabeek eta familiek ikuspegi mota hori berandu baino lehen detektatzeko. Horretarako, pederastia eta sare sozialetako jokoetan eta sare sozialetan dauden pederastari buruzko ikerketa desberdinak aztertu ditugu -tamalez ez direnak-. Uste dugu hurbilketa hauek saihesteko modurik eraginkorrena haien berri ezagutzea dela. 

Lehen hezkuntzan planteamendu horiek aintzat hartzeko modua asmatu dugu “pederasta” edo “asmo sexuala” hitzak aipatu gabe eta familia bakoitzaren esku uzten dugu egoki deritzon moduan egitea. "Txartel gorri digitalak" merezi duten jokabideetan oinarrituko gara. DBHn, garrantzitsua iruditzen zaigu dena argi eta garbi azaltzea, nerabeek sareko munduan arreta ezak izan ditzakeen ondorio batzuk ondo ezagutu ditzaten.

Abisu seinaleak azaleratu ditugu, haurrak, nerabeak eta familiak adi egon daitezen, haiek ezagutu eta harrapari hauek Interneten blokeatzeko azkar jokatu dezaten. online munduan daudenean, bai jokoetan, bai sare sozialetan edo ezezagunekin harremana izan dezaketen beste plataforma digitaletan.

HIZKERA

Pantailen kontsumo ludikoak eragin negatiboa du hizkeraren garapenean.

Haur txikienengan, ahozko harremanak pobretzen ditu, batez ere familian gertatzen direnak. Hau da, beren ikaskuntzaren oinarriek gabeziak izatea eragiten dute, eta ikaskuntza-prozesu osoan arrastaka eramaten dituzte.

Txiki-txikitatik, familia-harreman horiek, hizkuntza-garapenar
en oinarriak ez ezik, bilakaera intelektualaren oinarriak ere finkatzen dituzte, oro har 12, 13 -19. Hiru urte bete baino lehen, ustez hezigarriak diren telebista programek, adingabeen hiztegia zabaltzera zuzenduta daudenak, ez dute ezertarako balio eta kaltegarriak izan daitezke. 20, 21-23.

ARRETA DEFIZITA

Ikerketa batzuek baieztatu dute korrelazio positiboa dagoela aisialdiko jardueretarako pantailen kontsumoaren eta arreta-defizitaren artean 24.

Behar adina lo egiten ez denean edo behar bezain ondo lo egiten ez denean, ezin gara eguneroko zereginetan modu eraginkorrean kontzentratu. Zenbat eta handiagoa izan kontsumo digitala, orduan eta gehiago aldatzen dira loaren kalitatea eta iraupena. Arreta galtzeko funtsezko iturria da.

Egia esan, haur eta
nerabe askok gomendatutako gutxieneko maila baino askoz gutxiago lo egiten dute 25, 26-30. Azken 20 urteetan 26, 29, 35 asko handitu den lo-gabezia hori, neurri handi batean, gero eta orokorragoa den  
30-34 bitarteko kontsumo digitalarekin lotuta dago, eta loaren parametro guztiei eragiten die, bai kualitatiboei, bai kuantitatiboei. "Lotura argia eta sendoa dago, alde batetik, ohera joateko unean gailu digitalak erabiltzearen eta logurarik ez izatearen, haien kalitate txarraren eta eguneko logura gehiegizkoaren artean" 34. Ikerketa baten arabera, pantailen kontsumitzaile handien erdiak baino gehiagok zazpi ordu baino gutxiago egiten du lo gauez, eta kontsumitzaile apalen kasuan, proportzio hori heren bat da 29. 6 eta 36 hilabete bitarteko haurren kasuan, tableta edo smartphonea egunero manipulatzen den ordu bakoitzak ia 30 minutu murrizten du gaueko loa.

Smartphonea oso tresna indartsua da, bere estimuluekin arreta larriki kaltetu dezakeena.

Mugikor bat eskura edukitzeak gure errendimendu intelektuala aldatzeko eta distraitzeko gaitasuna ematen digu, baita aktibo ez dagoenean ere. Funtzionamendu kognitiboa aldatu egiten da, kontzentrazioa murriztu egiten da eta errendimendu intelektuala jaitsi egiten da 36/37.

 

"Multitarea" ospetsuari dagokionez, burmuina ez dago horretarako egina. Giza garuna ez da gai aldi berean bi gauza egiteko zehaztasunean eta produktibitatean galdu gabe 38-41. Hainbat arazo aldi berean konpontzen saiatzen denean lortzen duen gauza bakarra da malabarismoak 46-49 egiten amaitzea. Era berean, aukera asko daude multitarearen prozesuak 42-44 egindako eragiketen memorizazioa aldatzeko, edo gauzak ahaztea eragiteko. Lotura estua dago eduki jakin baten atxikipenaren eta eduki horren tratamenduari eskaini zaion arreta-mailaren artean 45.

 

ESKOLA ERRENDIMENDUA

Literatura zientifikoak argi eta garbi erakutsi du pantailek eragin kaltegarria dutela errendimendu akademikoan.

Kontsumoaren iraupenak lotura negatiboa du
1-11 errendimendu akademikoarekin.

 

Pantailak kontsumitzeko denbora osoak adingabeen garapenean, garapen motorrean, garapen sozialean eta garagen kognitiboan duen eragin negatiboa frogatu duen ikerketa baten arabera, haurraren garapena hobetzeko metodorik eraginkorrenetako bat helduen eta haren arteko kalitate handiko elkarrekintzetatik igarotzen da, pantailen distrakzioa tarteko izan gabe.

Hau da, adingabeek hobeto ikasten dute zuzeneko elkarrekintza pertsonalekin, bertan dauden pertsona fisikoekin, pantailekin baino.

OSASUN PUBLIKOA

Komunitate zientifikoak urteak daramatza ohartarazten pantailen gehiegizko erabilera osasun publikoko arazo larritzat hartu behar dela50.

Gehiegizko erabileraren ondorioen zerrenda askotarikoa da: obesitatea, elikadura-portaeraren nahasmenduak, tabakismoa, alkoholismoa, droga-mendekotasuna, indarkeria, sexu-jokabide arriskutsuak, depresioa, sedentarismoa...
31, 51-53.
 

Ameriketako Estatu Batuetan, sare sozialen jabe diren enpresen aurkako salaketak jartzen ari dira, adingabeen osasun mentala kaltetzeagatik, artikulu honetan jasotzen den bezala.

Grooming adingabe bat heldu batek psikologikoki manipulatzeko prozesu bat da. Helburua adingabeen gaineko kontrol emozionala egitea da, euren sexu-helburuak lortzeko. Prozesu honek hainbat fase ditu, nahiz eta ez beti guztiak edo ordena berean gertatzen.

Kontuan izan beharreko oharrak

Kontuan izan behar da planteamenduak aldatu egiten direla biktimen adinaren eta ezaugarrien arabera. Hortaz, oso litekeena da biktimak haurrak direnean pederasta umeak agertzea euren konfiantza lortzeko eta agertzeko modua aldatzeko, baina biktimak nerabeak direnean, gaizkileek euren benetako adina eta nortasuna erakusteko aukera ere egin dezakete. benetakoa. Era berean, haur-erasotzaile batzuek epe luzerako "harreman" fisikoak bilatzen dituzte adingabeekin, baina planteamendu batzuek haurren sexu-materiala azkar biltzera bideratu dezakete. Normalean harrapari hauek biktima anitz izaten dituzte aldi berean.

Era berean, oso garrantzitsua da ulertzea kanpaina honek sareko jokoetan eta sare sozialetan zentratzen den arren, adingabeak egon daitezkeen sareko Interneteko edozein plataforma arriskutsua dela, pederasta ere egon baitaiteke zain. Familia askok sareko jokoetan eta sare sozialetan jartzen dute arreta, baina, adibidez, sareko irakurketa-foroa gainbegiratu gabeko adingabeentzako arrisku-leku bat ere izan daiteke, edo hitz-jokoak, edo ezezagunekin modu independentean hitz egin dezakegun beste edozein leku. leku horren sortzaileak.

Harrapari asko adin-talde zehatz batzuek erakartzen dituzte, beste ezaugarri fisikoek baino gehiago.

Adin bakoitzarekin ikusi/erabili daitekeena zehaztea

Telebistako programak, telesailak, filmak, smartphoneak, tabletak, ordenagailuak, bideojokoak, sare sozialak, app-ak...

Smartphone propioa izateko gomendatzen den adina 14 eta 16 urte artekoa da.
Sare sozialak erabiltzeko ezarritako adina aldatu egiten da sare sozialaren arabera, baina permisiboena 13 urtekoa da.
Ez da gomendatzen haurrek tabletak edo ordenagailu propioak izatea, familiakoak izatea gomendatzen da.

Etxeko zein lekutan pantailak erabil daitezkeen zehaztu

Logeletan ez da pantailarik erabiltzea gomendatzen, ezta smartphone-ekin, tablet-ekin edo ordenagailuekin lo egitea ere.

Ohitura ona izan daiteke arratsaldeetan ordu bat zehaztea  eta ordu horretan familiako kideen gailu digital guztiak leku jakin batean uztea eta hurrengo goizera arte berriro ez hartzea. Norbaitek telefonoz deitzen badu, erantzungo dugu, baina ez ditugu sare sozialetan ibiltzeko, jolasteko, albisteak irakurtzeko, bideoak ikusteko... erabiliko.

"Smartphoneak eta sareak 14 urtetik aurrera" ekimena kontsulta dezakezue, Lehen Hezkuntzako familiak oinarrizko jarraibide horiek betetzeko ados jartzen laguntzeko.

Adin bakoitzean pantailak zenbat denboraz 
eta noiz erabiliko diren ezartzea

Nabarmendu behar da ziberaisiaren munduan denbora gutxien igarotzen duten nerabeak eta haurrak direla ondoen sentitzen direnak. Duela 20 urtetik hona, azterlan, txosten, metaanalisi eta berrikuspen-artikulu asko argitaratzen ari dira, eta horiek asko berresten dute egiaztapen hori: 71-88. Haurrak ezin hobeto bizi daitezke pantailarik gabe. Horrek ez du arriskurik ekarriko, ez oreka emozionalerako, ez gizarteratzeko. Guztiz kontrakoa. Baina familiak hori horrela ez izatearen beldur dira, eta, horren ondorioz, goizegi ematen dizkiete beren gailuak, garapena arriskuan jarriz.

Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta, 0 urtetik 6ra ez da pantailarik gomendatzen. Haurrak bere bizitzako lehen urteetan pilatzen dituen ikaskuntzen neurrigabetasunak aldaketa asko dakartza. Minutu bakoitza garrantzitsua da. Jakina, horrek ez du esan nahi haurra ikasteko jarduera askorekin estimulatu behar dugunik, baina pantailak ez dira ikaskuntza horren zati bat, baizik eta ikasteko denbora lapurtzen dute.

Zenbait ikerketek erakutsi dute haur txikien eguneroko esposizioa
10-30 minutukoa izatea nahikoa izan daitekeela osasunaren eta adimenaren eremuan kalte nabarmenak eragiteko 89-92. Behar bezala hazteko haurrek gizaki bat behar dute, ez tablet bat. Pantailek, garapenari denbora ederra lapurtzeaz gain, ondorengo hiperkontsumoaren oinarriak ezartzen dituzte, eta, gainera, funtsezko ikaskuntza askotan desegituratu egiten dute.

Azterketa estatistikoek ordu erdi erabiltzen dute eguneko. 6 urtetik aurrera ordu bete pantailen aurrean, eta prebenitzeko hobeto 30 minutu besterik ez badira. Lehen haurtzaroa igaro ondoren, eguneroko ordua gainditzen duen edozein pantaila-kontsumo ludikok kalte kuantitatiboak eragiten ditu, eta, ondorioz, gehiegizkotzat jo daiteke.

 

  • Sei urte bete baino lehen, pantailarik ez.

  • Ez erabili pantailarik bazkalorduetan.

  • Sei urtetik aurrera, asteburuetan, 30 eta 60 minutu bitartean egunean.

  • Logelan pantailarik ez

  • Goizetan eskolara joan aurretik ez.

  • Gauetan oheratu aurretik ez.

  • Gauza bat (jarduera bat) aldi bakoitzean (jarduera bakoitzak bere denbora du).

#pantailaaparkatu EKIMENA

 

Ekimen honen bidez, udan pantailen erabilera murriztera eta aisialdirako aukerak garatzera gonbidatzen ditugu familiak. Horretarako aukera hauek partekatzen ditugu:

Asten zehar:

Astean egun batzuk ezarri afaldu ondoren pantailarik gabeko jarduerak egiteko. Adibidez, astean behin, beranduago iluntzen duela aprobetxatuz, afaldu ondoren familiarekin paseo bat eman dezakegu (auzoak uzten duen guztietan). Beste egun batean, mahai-jokoetan jolastuz entretenitu gaitezke; beste egun bat irakurketa-gaua izan daiteke, non familiako kide bakoitzak zer irakurri nahi duen aukeratzen duen, gauza interesgarriak irakurtzearen plazerra sentitzeko edo berraurkitzeko (baita ere liburu bat irakur daiteke, familiako kide bakoitzak zati bat irakurtzen duela); beste gau bat istorioak kontatzeko gaua izan daiteke, beste egun bat solasaldiaren gaua izan daiteke. Horrela, egun batzuetan pantailak ikusiko dira, baina egun batzuetan beste gauza batzuk egingo dira.

Arratsaldetan jarduerak programatu ditzakegu. Kirol-jarduerak programatu ditzakegu, edo liburu edo komiki interesgarriak bilatu ditzakegu liburutegiak bisitatuz edo ikerketa-lan txiki bat eginez, umeekin parkeak bilatu ditzakegu, mahai-jokoak deskubritu eta jolastu ditzakegu, eskulanak egin ditzakegu, bigarren hezkuntzatik aurrera ere hainbat GKEtan parte har dezakegu edo animalien babeslekuetara boluntario gisa joan gaitezke (agian udan probatzen dugu, gustatzen zaigu eta urtean zehar jarraitzen dugu), ping-pongean jolastu gaitezke, mendiak eta hondartzak garbitu, janaria prestatzen ikasi, josten ikasi, pixka bat aspertzen ikasi (hori ere oso osasuntsua da), geure buruarekin egoten ikasi eta nola sentitzen garen ikusi... pantailarik gabe milaka gauza egin ditzakegu, ohitura horiek garatu besterik ez d
itugu egin behar.

Dena hobeto joan dadin, garrantzitsua da adingabeek pantailen ordezko ideien proposamenean parte hartzea. Uda denon artean diseinatzen badugu, dibertigarriagoa izango da.


Asteburu edo oporretan:

Familia-irteerak egitean, helduetako batek bakarrik eraman dezala mugikorra
Igandetan, familiako kide guztiok atera gaitezke paseatzera telefonorik eta gailu digitalik gabe (familia-egoera konplexuak ez baditugu, behintzat).
Lagunekin eta senideekin ditugun uneak deskonexio-une gisa erabili ditzakegu, eta ez dugu telefono edo bideo-kontsola eramangarririk aterako familiako bazkarietan edo edozein adineko lagunekin elkartzean.

 


Orkorrean:

Lehiaketak egitea aisialdirako pantailak erabili gabe denbora gehiago nork irauten duen ikusteko, edo aisialdirako aukera gehien nork garatzen dituen ikusteko.
Gailuak etxean amankomunean erabiltzen dugun leku batean erabiltzea eta kargatzea, geletatik pantailak kentzea.
Pantailak erabiltzeko ordutegi jakin bat izatea: oporretan egoteak ez du esan nahi pantailak erabiltzen denbora gehiago egon behar dugunik.

Sare sozialetan #pantailaaparkatu hashtagh-a erabil dezakezue beste familia batzuk ekimenarekin bat egitera animatzeko eta zuen proposamenak eta esperientziak beste familia batzuekin partekatzeko. Eskertuko genizueke gu aipatzea (@macsonrisas2.0 Instagramen eta@macsonrisas Facebooken), guztion artean norabide horretan ikasi eta aurrera egin ahal izateko.

Instagram-en @macsonrisas2.0 eta Facebook-en @macsonrisas helbideetan jarrai gaitzakezue hezkuntza digitalari buruzko jarraibideak eta berriak jasotzeko.

NOLA EGIN GARA EKIMEAN?

Ekimenean parte hartzeko, laburpen testu bat eta interesa duten pertsona guztiek sare sozialen, WhatsApp taldeen,  media edo beste inprimaki batzuen bidez parteka ditzaketen irudi batzuk eskaintzen ditugu _cc781905-5cde-3194-bb3b5cf58d_bb3b, if -1836_ egokia, #tarjetarojadigital hastag-a. Lehenengo irudia lehen hezkuntzako haurrekin abisu seinaleak lantzeko da, bigarrena familia eta nerabeentzat. Ikastetxeetako irudiak eta abisu seinaleak ere landu ditzakezu ikasleekin eta familiekin, edo sare sozialetan bideoak egin ditzakezu abisu seinaleak ezagutzera emateko. Hau da laburpen testua:

Grooming-a helduek adingabeei beren sexu-helburuak lortzeko egiten duten manipulazio emozionalaren prozesua da. Pederastoek biktimak bilatzen dituzte sareko jokoetan, sare sozialetan eta, oro har, Interneten. Abisu seinaleak izan ohi dira:

- Elkarrizketak edo sareko harremana isilpean mantentzeko eskaera

- Elkarrizketak mezularitzako aplikazio pribatuagoen bidez jarraitzeko elkartu garen sareko plataformetatik kentzeko proposamena.

- Gure familiari, egoerari, harremanei... buruzko galdera pertsonalak.

- Opari digitalak bidaltzea jokoetan edo sare sozialetan, edo baita diru fisikoa ere

- Irudi sentsualak edo sexualak eskatzea edo bidaltzea

 

Haur eta nerabe asko ezezagunekin jolasten eta hitz egiten dute egunero sareko munduan, bai online jokoetan, bai sare sozialetan edo bestelako plataforma digitaletan. Seinale hauetakoren bat hautematen, ezezaguna zuzenean blokeatzea gomendatzen da. #tarjetarojadigital

​Informazio gehiago helbideanwww.macsonrisas.es/tarjetarojadigital

Fuentes
bottom of page