top of page

Heziketa Digitala

DELITUAK SARE SOZIALETAN

MEHATXUAK

1.Urtebetik bost arteko espetxealdi-zigorra,baldin eta mehatxuakopuru bat exijituz edo beste edozein baldintza ezarriz egin bada, nahiz eta baldintza zilegia izan, eta errudunak bere asmoa badu.Hori lortu ezean, sei hilabetik hiru urte arteko espetxealdi-zigorraezarriko da.

Aurreko lerrokadan adierazitako zigor altuenak ezarriko dira, mehatxuak dira, telefonoz edo edozein komunikazio edo erreprodukzio-bide idatzi egiten da, edo erakunde edo talde errealen edo izenean egiten badira.

bi.
Sei hilabetik bi urte arteko espetxealdi-zigorra,mehatxua baldintzazkoa izan ez denean.

30 hilabetik 5 urtera bitarteko isunak.

SEKRETUAK AURKITU ETA EZAGUTARAZTEA

Hiru hilabetik urtebeterako espetxealdi-zigorra edo sei hilabetik hamabi hilabete arteko isunaezarriko zaio, biktimaren baimenik gabe, bizileku batean edo hirugarrenen begiradatik kanpo beste edozein tokitan bere  pertsonaren irudiak edo ikus-entzunezko grabazioak hirugarrenei zabaldu, ezagutarazi edo lagatzen dira, baldin eta kaltetutako pertsona batek baduen horrengatik .

Zigor handirik ezarriko da ekintza ezkonlagunak edo antzeko afetatu-harremanaren bidez lotuta dagoen edo egon den pertsonak egin dituztenean, nahiz eta elkarrekin ez bizi, pertsona adingabea denean, babes bereziak behar duen desgaitua denean, edo ekintzak irabazi-asmoz egin dute.

6 hilabetik 12 hilabete bitartekoa da. 3 hilabetik urtebeteko espetxealdia

KALUMNIAK ETA IRAINAK

Kalumnia da delitu bat egoztea, haren faltsutasuna ezagututa edo egiarekiko mesprezu ausartegia eginda.Kalumniak sei hilabetik bi urte arteko espetxealdi-zigorrarekin edo hamabi hilabetik 24 arteko isunarekin zigortuko dira, publizitatearekin zabaltzen badira, eta, bestela, sei hilabetik 12 arteko isunarekin.

6 hilabetik 2 urte arteko espetxealdia / 12 hilabetik 24 hilabete bitarteko isunak.


Iraingarria da beste pertsona baten duintasuna kaltetzen duen ekintza edo adierazpena, pertsona horren ospea kaltetzen duena edo haren estimazioaren aurka egiten duena.

Delitu izango da, soil-soilik, beren izaera, efektu eta inguruabarrengatik, kontzeptu publikoan larritzat jotzen diren irainak, 173. artikuluaren 4. paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Egitateak egozteko irainak ez dira astuntzat hartuko, salbu eta ekintzak faltsuak direla jakinda edo egia ausarkeriaz mespretxatuta egin direnean.

Irain larriak publizitatearekin egiten badira,
sei hilabetik hamalau arteko isuna ezarriko da, eta, bestela, hiru hilabetetik zazpi artekoa.


3 eta 7 hilabete bitarteko espetxealdia kasu arinetan edo 6 eta 14 hilabete bitarteko isuna (publizitatea dagoenean)

JAZARPENA - ZIBERJAZARPENA

Stalking izenez ere ezagutzen, pertsona batek sare sozialen bidez beste bati egiten dion kontaktu intrusibo edo etengabea da, pertsonaren osasun mentalean alterazioak dituena, baita beldurra eta larritasuna ere.

Ziberbullyinga haur edo nerabe bati sare sozial baten bidez maten zaion jazarpen, umiliazio, iseka eta mehatxu ekintzari maten zaion terminoa da.

3 hilabetik urtebeterako espetxe-zigorra, edo 6 hilabetik 12 arteko isuna.

Hala ere, baimenik gabe irudiak zabaltzen diren kasuetan, zigor hori 2 urtetik 5 urtera luzatu ahal izango da.

IDENTITATE LAPURKETA

Interneten erabiltzen den deliturik ohikoenetako bat da. Kontua kontu faltsuak sortzea da, beste pertsona baten datuak eta argazkiak sortu eta, horrela, beste pertsona batzuen ahultasuna aprobetxatu ahal izateko.

Delitu honen helburu nagusia informazioa modu desegokian dago: pertsonala, argazkiak, ordainketak egiteko...

6 hilabetik 3 urte arteko espetxealdi-zigorra eta 6 hilabetik 12 hilabete bitarteko isuna.

EDO phishinga

IDENTITATE ORDEZKAPENA

berri deliturik antzinakoenetako bat da. Enpresen edo partikularren nortasuna ordezkatzean datza, informazio pribatua edo konfidentziala legez kanpo atera ahal izateko.

Metodorik ohikoena engainua da, mezu faltsu baten bidez, biktimari bere informazio pertsonala eskatzeko. Helburua da erabiltzaileak kontuen edo gehiago datuen banku-prometituen pasahitzak eta haien aurka babesteko.

Zigor Kodearen 250. eta 251. artikuluen arabera, delitu mota horrengatik zigorra sei urtekoa ere izan daiteke.

BEST DELITU BATZUK

DELITUA

sabotai informatikoak: Sare edo sistema informatikoetan dauden datuen, programen edo dokumentuen suntsipen edo aldaketak  (zigor kodearen 263 artikulua eta beste batzuk).

 

Iruzur informatikoak: Legez kanpo etekin lortu datu eta programen manipulazio bidez egiten diren iruzurrak. (Zigor kodea 248 eta hurrengo artikuluak).

ADIBIDEAK

Delitu hauen adibideak: malware-aren erabilera baimenik gabe sistema, smartphone eta halako beste leku sartzea, gailuak infektatu eta hondatzeko, informazioa jasotzeko,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136-baduratzeko pertsonala-1836_baduratzeko...

Ingenieritza sozialaren erabilgarri dauden erabiltzaileak engainatzeko eta jakin gabe datu pribatuak edo banku datuak eskaintzen, online maten diren erosetan iruzurrak izan daitezke beste adibide batzuk.

DELITUA

Faltsukeriak: Datuak dokumentuak edo fitxategiak kontzeptua. Txanponen eta kredito txartelen faltsutzearen luzapena._cc781905-5cde-3194. (Zigor kodea 386 eta hurrengo artikuluak).

ADIBIDEAK

Delitu hauen adibideak kredito txarleten aplikazioa izan daiteke. 

DELITUA

Haur pornoa: Material pornografikoaren inguruan, produkzioa, salmenta, erakusketa edo banaketa, edozein bide erabilgarri, adingabekoek erabiltzen dute material hori egiteko, nahiz eta materiala atzerritarra izan edo jatorria ezezaguna duen. (189. art.). 

 

Aurreko jokaeren laguntza (produkzioan, salmentan, erakusketan edo_cc81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_distribuzioan laguntzen duena). (189 artikulu).

Urtebete eta 5 urte bitarteko espetxe zigorra.  5 - 9 urte bitarteko zigorra baldintza bereziak betetzen ditu (16 urte baino gehiago ugariak, egoera umilia...).

ADIBIDEAK

Nabaria dena aipatu gabe, adingabekoak  (0-17 urte) biluzik agertzen diren materialen kolektiboa edo banaketa,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-bd5cf58d-bd5cf58d-bd58bd5c58d-b3b5cf58d-bd5cf58d_bd581904 esango du. Gurasoak eta aiton-amonak kontuz ibili, adingabekoen argazkiak bidaltzen dituzte hondartzan, bat hartzen dute... edo gazteek sexting-a praktikatzen dute. Adingabekoen arteko sexting-a legearen kontrakoa da, argazkia edo bideo bat mugikorrean edo funtzionatzen duten delitua da.

bottom of page